ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Robimy wszystko, żeby z nami czuli się Państwobezpiecznie,  oświadczamy, że podjęliśmywszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczeniadanych osobowych. Państwa dane osobowe są na naszych serwerach szyfrowane.


Administrator

Administratorem danych osobowych zgodnie z § 5 ust. o) ustawy nr. 18/2018 Z.z. O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami ( "Ustawa") jest Kamień Słowacja Sp.z o.o., Myślenicka 56, 32 – 031  Mogilany, Poland (dalej "Administrator"). 
Dane kontaktowe Administratora to: 
adres: Myślenicka 56, 32 – 031  Mogilany
email: info@kamienslowacja.pl

Jakie typy danych osobowych zbieramy i dlaczego ichpotrzebujemy (dotyczy sklepu internetowego)

Login na stronie internetowej - e-mail, hasło
Rejestracja i zakup na stronie internetowej - imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, e-mail
Fakturowanie i wymagania ekonomiczne - nazwa firmy, adres handlowy, regon, nip, nip europejski

Newsletter

Państwomogą zgłosić się do pobierania newslettera za podaniem danych osobowych, a tym samym wyrażają. Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych do celów marketingowych (informacjeo promocjach, nowościach, wyprzedaży lub konkursach). O zakończenie odbioru newslettera możecie poprosić o w dowolnym momencie za pośrednictwem wysyłania e-mailu.

Transfer danych do państw trzecich

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ( spoza UE ) lub organizacji międzynarodowych.

Zabezpieczanie danych osobowych

Żeby Państwa dane osobowe były  u nas chronione, musieliśmy podjąć odpowiednie działania zabezpieczające, techniczne i organizacyjne , zgodnie zwymogami i przepisami obowiązującego prawa. Wszystkie Państwa dane osobowe w formie elektronicznej przechowywane są na bezpiecznych serwerach danych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okresniezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownegomiędzy nami i zastrzeżeniach niniejszej umowy.
Dane osobowe, których ochrona jest wymagana dospełnienia wszystkich naszych zobowiązań wynikających z rozporządzenia  na mocy prawa muszą być przechowywane przezczas określony odpowiednim ustawodawstwem niezależnie od zgody udzielonej przez Państwa. W przypadku dokumentów podatkowych i księgowych okres ten wynosi zwykle 10 lat. W przypadku działań marketingowych lub w innych przypadkach, do których została udzielona nam zgoda, możemy przechowywać dane do odwołania tej zgody.

Państwa prawa

W odniesieniu do ochrony danych osobowych mają Państwo szereg praw, które można zastosować: 
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danychosobowych, kiedykolwiek
• prawo do uzupełnienia lub poprawienia danychosobowych
• prawo dostępu do danych
• prawo do usuwania danych osobowych
• prawo do ograniczenia przetwarzania
• prawo do sprzeciwu
• prawo do złożenia skargi
• prawo do transferu danych

Prawo douzupełnienia i poprawy

Jeśli  Państwa dane sąnieprawidłowo wprowadzone, mogą je Państwo poprawić bezpośrednio w ustawieniach na koncie użytkownika, lub mogą się Państwo kontaktować  bezpośrednio z nami pod adresem e-mail info@kamienslowacja.pl i poprosić o ewentualne korekty i uzupełnienia.

Dostęp dodanych

Mają  Państwo prawozwrócić się do nas za pośrednictwem adresu e-mail: info@kamienslowacja.pl, o  wgląd do danych, które są przetwarzane, w jakim celu i komu je przekazujemy oraz jak długo będziemy je przechowywać.

Prawo dousuwania danych osobowych

Mają  Państwo prawo zwrócić się do nas z prośbą ousunięcie swoich danych osobowych, które przetwarzamy, a  to w przypadku jeżeli spełnione są następującewarunki i nie dotyczy to danych, które mamy na mocy prawa obowiązek przechowywać ( np. faktury ):
• Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały nabyte i przetworzone
• Wycofać swoją zgodę, w ramach której dane osobowe zostały przetworzone i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych
• Dane osobowezostały przetworzone nielegalnie
• Powodem skreślenia jest spełnieniem zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia lub umowy międzynarodowej
• Chodzi odane osobowe osoby w wieku poniżej 16 lat

Prawo doograniczenia przetwarzania

• Mają  Państwo prawo zwrócić się do nas z prośbą oograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
• zakładać dokładność danych osobowych do czasu sprawdzenia poprawności danych osobowych
•Przetwarzanie danych osobowych jest nielegalne
• Dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do wykonania lub obrony Państwa roszczeń prawnych 
• w zgodzie z poprzednim akapitem wyrażają Państwo sprzeciw do przetwarzania danych osobowych

Prawo sprzeciwu

Mają  Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn odnoszących się do danej sytuacji, która jest wykonana na podstawie naszych uzasadnionych interesów, w tym profilowania opartego na tych przepisach. Mają Państwo również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tej strony, czasami przechowujemy małe pliki danych na Państwa urządzeniu, zwane Cookie. Jest to powszechna praktyka większości serwisów internetowych.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany przez serwis internetowy na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas przeglądania. Dzięki pliku serwis internetowy jakiś czas przechowuje informacje o krokach i preferencjach ( takich jak e-mail, język, filtrowanie, wyszukiwanie, i zakupy ), tak więc przy następnej wizycie serwisu lub przeglądarki danego serwisu nie ich trzeba ponownie wpisywać.    

W jaki sposób korzystamy z plików cookie? 

Nasz serwis wykorzystuje cookies do zapamiętania loginu, produktów włożonych do koszyka zakupów, na lepsze dopasowanie reklam dla gości serwisu, podstawowej funkcjonalności witryny i statystyk dotyczących odwiedzania strony.

W jak sposób kontrolować pliki cookie

Pliki cookie mogą Państwo kontrolować lub usunąć według własnego uznania - szczegóły znajdziecie na stronie wikipedia.org. Mogą Państwo wyczyścić wszystkie pliki cookie przechowywane na komputerze i ustawić większość przeglądarek, aby zapobiec ich zapisywaniu. W takim przypadku może być jednak konieczne ręczne zmodyfikowanie niektórych ustawień dla każdej wizyty w witrynie, a niektóre usługi i funkcje nie będą działać.

Jak odmówić korzystanie z plików cookie

Korzystanie z plików cookie mogą Państwo ustawić zapomocą przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek automatycznie przyjmuje pliki cookie w ich początkowych ustawieniach.

Analityczne pliki cookie

Ta strona korzysta z usługi Google Analytics dostarczanej przez Google, Inc. ( Zwane dalej "Google" ). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie.

Google Analytics wzbogacono o powiązane funkcje reklamowe udostępniane przez Google, a mianowicie:
- wyświetlanie raportów w reklamowej sieci Google
- remarketing ( wyświetlanie reklam na podstawiewidocznych produktów )
- rozszerzone raportowanie demograficzne ( anonimoweraportowanie danych demograficznych )

Więcej informacji o ochronie prywatności znajdą Państwo tutaj: 
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008 
aby odrzucić te pliki cookie, można zainstalować dodatek oprogramowaniadostępny tutaj: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout